Reisu-l-ulema Kavazović i predsjednik Dijaneta pozvali muftiju Halitovića na 10. susrete poglavara islamskih zajednica zemalja Balkana koji će biti održani u Sarajevu

by Mešihat
Muftija

Reisu-l-ulema Kavazović i predsjednik Dijaneta pozvali muftiju Halitovića na 10. susrete poglavara islamskih zajednica zemalja Balkana koji će biti održani u Sarajevu. Prijevod poziva vam prenosimo u cjelosti.

REPUBLIKA TURSKA

PREDSJEDNIŠTVO

Dijanet – Uprava za vjerske poslove

Poštovani Senad Halitović

Muftija sandžački Rijaseta Islamske zajednice Srbije

U ime Allaha Milostivog Samilosnog

Kao što Vam je poznato u organizaciji našeg Dijaneta – Uprave za vjerske poslove Republike Turske održano je mnogo skupova na međunarodnom nivou sa ciljem povećanja efikasnosti vjerskih aktivnosti koje se sprovode širom svijeta, razvijanja i jačanja saradnje sa upravama vjerskih zajednica po pitanju sprovođenja tih aktivnosti, razmatranja dosadašnjih aktivnosti i obavljanja konsultacija o budućim aktivnostima. U tom kontekstu se od 2007. godine održavaju Susreti poglavara islamskih zajednica zemalja Balkana na kojima učestvuju čelnici islamskih zajednica koje djeluju u zemljama Balkana, a posljednji 9. susreti su održani 26. novembra 2022. godine u gradu Varna u Bugarskoj.

Kao vjerski službenici koji dijele istu vjeru i ista uvjerenja, koji pripadaju zajedničkoj historiji, geografskom prostoru i kulturi, koji iskreno, u skladu sa radosnom viješću Uzvišenog Gospodara: “I neka među vama bude grupa ljudi koja na dobro poziva i naređuje dobro i odvraća od zla. To su oni koji su uspjeli.” (Kur'an Časni, Sura Al-i Imran, 104.), teže znanju i mudrosti, a zatim i jedinstvu, bratstvu, stabilnosti, blagostanju i miru cijelog čovječanstva i koji svojoj braći na prostoru na kojem žive daju smjernice u mnogim oblastima, a posebno u oblasti vjere, saradnjom naših vjerskih institucija ujedinjujemo naša srca kako bismo se bavili našim zajedničkim problemima, te se okupljamo i razmjenjujemo ideje u tom pravcu.

10. susreti poglavara islamskih zajednica zemalja Balkana čiji će domaćin biti Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, a za koje vjerujemo da će doprinijeti razvoju saradnje između naših zemalja i vjerskih institucija i razmjeni iskustava i dostignuća, bit će održani u subotu, 7. oktobra 2023. godine u Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine, pod nazivom “Značaj vjeronauke i da've na Balkanu”, usljed čega najiskrenije izražavamo želju da prisustvujete ovom skupu.

U tom svjetlu zadovoljstvo nam je pozvati Vas na 10. susrete poglavara islamskih zajednica zemalja Balkana koje ćemo, sa ciljem obavljanja konsultacija, održati 7. oktobra 2023. godine i koristimo ovu priliku da Vam mubareklišemo 12. rebiu-l-evvel koji ćemo obilježiti 26. septembra 2023. godine.

Husein ef. KAVAZOVIĆ Prof. dr. Ali ERBAŠ
Reisu-l-ulema Predsjednik Dijaneta

slični članci