P.U. NAHLA raspisuje KONKURS

by Mešihat

MEŠIHAT ISLAMSKE ZAJEDNICE SANDŽAKA
PREDŠKOLSKA USTANOVA „NAHLA“

Sutjeska 2, 36300 Novi Pazar

Broj: 01/2023-08
Dana: 17.8.2023. godine

Na osnovu statuta Mešihata Islamske zajednice Sandžaka Član 74., i Pravilnika o službenicima Islamske zajednice Član 122. i 131. raspisuje se:

K O N K U R S

Za prijem upošljenika na određeno vrijeme na sljedećim pozicijama;

1. VASPITAČ/CA : sa punim radnim vremenom/ Novi Pazar – 8/ Tutin – 1/

2. KUHARI/CA – ČISTAČICA : sa punim radnim vremenom/ Novi Pazar – 4/ Tutin – 1/

3. VOZAČ : sa punim radnim vremenom/ Novi Pazar – 4/ Tutin – 1/

USLOVI:

U radni odnos na gore navedenim pozicijama može biti primljena osoba koja poseduje sljedeće uslove;

1. Vaspitač/ca :

– Da posjeduje VII stepen stručne spreme, odnosno – vaspitač u trajanju od 4 godine ili da posjeduje srednje obrazovanje – medicinska sestra vaspitač.

– Da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa djecom i učenicima.

– Državljanin Republike Srbije

2. Kuhar/ca :

– Da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost, kao i sposobnost kuhanja i održavanja prostorija PU „Nahla“.

3. Vozač :

– Da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost, kao i kategoriju ( B ).

4. Tehničko osoblje :

– Sposobnost održavanja tehničkih stvari u sklopu PU „Nahla“, nabavka potrebština i drugo za potrebe PU „Nahla“.

POTREBNA DOKUMENTA ZA PRIJAVU PO KATEGORIJAMA ZA KOJE SE KONKURIŠE.

– 1. DIPLOMA (Kopija ili uvjerenje o diplomiranju), izvod iz MKR, očitana LK, CV. (vaspitač/ca)

– 2. Očitana lična karta (Kuharica)

– 3. Očitana lična karta i vozačka dozvola (Vozač)

– 4. DIPLOMA sa Vaspitačkog fakulteta (Kopija ili uvjerenje o diplomiranju), CV, očitana LK,

NAPOMENA: POTREBNA DOKUMENTA DOSTAVITI U ZGRADU MEŠIHATA IZ SANDŽAKA, KANCELARIJE PU „NAHLA“ U UL. SUTJESKA 2, 36300 NOVI PAZAR.

– KRAJNJI ROK ZA PRIJAVE  25.8.2023, RADNIM DANIMA DO 15 ČASOVA.

KONTAKT TEL: +381 63 494 369

slični članci