Predstavnici Mešihata IZ Sandžaka na seminaru posvećenom vjerskim slobodama i komunikaciji među vjerskim zajednicama u Sandžaku.

by Mešihat

Predstavnici Mešihata IZ Sandžaka učestvovali su na seminaru posvećenom vjerskim slobodama i komunikaciji među vjerskim zajednicama u Sandžaku.

Prisutni su istakli da je potrebno unaprijediti komunikaciju među vjerskim zajednicama koje postoje na ovim prostorima, među pripadnicima tih verskih zajednica te da je tu komunikaciju najbolje ostvarivati kroz konkretne projekte.

Istaknuto je da nema nekih konkretnih problema i izazova među vjerskim zajednicama, ali i da nema dovoljno institucionalne komunikacije.

Predstavnici Mešihata IZ Sandžaka su kao pozitivan primjer međuvjerske komunikacije istakli i emisije na jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom gdje učestvuju predstavnici tri vjerske zajednice, a prisutni su se složili da b taj primjer mogle slijediti vjerske zajednice i na lokalnom nivou.

Na skupu je naglašeno da je realizacija vjeronauke jedan pozitivan primjer gdje vjeroučitelji različitih vjerskih zajednica imaju odličnu saradnju te da izučavanje vjeronauke ima veliki potencijal u međusobnom upoznavanju i približavanju.

Prisutni su predložili i povremeno održavanje zajedničkih časova vjeronauke u cilju boljeg upoznavanja vjerskih zajednica.

Na skupu je također bilo riječi i o predstojećem projektu „Kultura monoteističkih religija“ koji bi se realizovao u okviru predmeta Islamska vjeronauka na kojem bi učestvovali i predavači iz Srpske pravoslavne crkve.

Na sastanku su pored predstavnika Mešihata IZ Sandžaka, Kemala Hasanovića, koordinatora Vjersko-prosvjetne službe i direktora novopazarske medrese Harisa ef. Holića prisustvovali i predstavnici Srpske pravoslavne crkve i lokalnog nevladinog sektora.

Održani seminar je prvi u nizu koji se planira i dio je projekta „Podsticanje kolektivne akcije za vjerske slobode na Zapadnom Balkanu“ koji realizuje međunarodna organizacija Nacionalni demokratski institut (NDI).

slični članci