Saopštenje povodom događaja prilikom dženaze na Pešteri, a koji je ovih dana predmet rasprave javnosti

by Mešihat

Mešihat Islamske zajednice Sandžaka, kao i muslimani ovih prostora, pripadaju i propagiraju ehli sunetski pravac islama baziran na tumačenju četiri pravne škole, s posebnim akcentom na hanefijski mezheb, koji stoljećima predstavlja vjersku tradiciju, od dolaska islama na ove prostore.

U skladu sa tim, Islamska zajednica ne odobrava samoinicijativni čin pojedinaca na spomenutoj dženazi, obzirom da isti odudara od naše vjerske tradicije i, u ovakvim prilikama, ne predstavlja praksu Vjerovjesnika, alejhi-s-selama, i prvih generacija.

Stava smo da je način na koji se inače obavlja dženaza i ukop umrlog na našim prostorima ispravan i potpunom skladu sa propisima šerijata.

To je srednji put između dvije krajnosti; zabrane učenja na mezarju, s jedne strane, te obavljanja glasnog džematskog zikra s ciljanim pokretima, s druge strane. Iako vjerujemo da obje strane žele ispravno i na najljepši način ispratiti mejta, to ne opravdava njihove postupke.

Smatramo da je ispravno ono što je vjerska tradicija na prostoru Sandžaka, a to je, isključivo, učenje Kur'ana od kojeg umrli ima koristi, kao i dove kojom molimo Allaha, dželle šanuhu, za milost i oprost, a što u stvari predstavlja praksu Vjerovjesnika, alejhi-s-selama, i prvih generacija.

Pozivamo sve vjernike da se suzdrže od svega što nas udaljava jedne od drugih, od grubih riječi i kvalifikacija koje nipošto ne mogu i ne smiju biti odlike vjernika.

Svi zajedno, u ljubavi i slozi, trebamo raditi na upotpunjavanju našeg slijeđenja prakse Vjerovjesnika, alejhi-s-selama.

slični članci