KONKURS ZA VJEROUČITELJE ZA ŠKOLSKU 2024/2025. GODINU

by Mešihat

KONKURS ZA VJEROUČITELJE ZA ŠKOLSKU 2024/2025. GODINU

Islamska zajednica Srbije, Mešihat Islamske zajednice Sandžaka raspisuje konkurs za vjeroučitelje u školskoj 2024/2025. godini.

Konkurs se raspisuje za radna mjesta nastavnika islamske vjeronauke u osnovnim školama i profesora islamske vjeronauke u srednjim školama u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici, Novoj Varoši, Prijepolju i Priboju.

Konkurs se sprovodi za potrebe upisa na listu kandidata vjeroučitelja za školsku 2024/2025. godinu.

Zainteresovani kandidati su u obavezi da dostave sljedeća dokumenta:

1. Kopiju diplome o završenoj školskoj spremi (original donijeti na uvid)

2. Biografiju (CV)

3. Zahtjev za upis na listu vjeroučitelja

Vjeroučitelji koji su bili upošljeni u prethodnoj školskoj godini trebaju:

1. Predati zahtjev za upis na listu vjeroučitelja

Prijavljivanje izvršiti najkasnije do 3. 7. 2024. godine, lično u prostorijama Mešihata Islamske zajednice Sandžaka na adresi: ul. Sutjeska br. 2, Novi Pazar u periodu od 11:00 do 15:00 h, ili putem elektronske pošte: office@mesihatsandzaka.rs

Kontakt osoba:

Hamza Adrović – 061 16 22 551

slični članci