Konkurs za popunu radnih mjesta vaspitača i profesora u Sinan-begovoj medresi

by Mešihat

Upravni odbor Sinan-begove medrese raspisuje:

KONKURS

Za sva radna mjesta vaspitača i profesora u Sinan-begovoj medresi, na sljedećim predmetima:

KIRAET, FIKH, AKAID, TEFSIR, HADIS, AHLAK, IMAMET, HISTORIJA ISLAMA, MATEMATIKA, BIOLOGIJA, PSIHOLOGIJA, VAZ, BOSANSKI JEZIK, ARAPSKI JEZIK, TURSKI JEZIK, ENGLESKI JEZIK, HISTORIJA OPŠTA, GEOGRAFIJA, PEDAGOGIJA, FILOZOFIJA, SOCIOLOGIJA, OSNOVI INFORMATIKE i TJELESNI ODGOJ;

Konkurs takođe uključuje radna mjesta:

3 POMOĆNE RADNICE – KUHARICE i 2 POMOĆNA RADNIKA – 1 ZA MUŠKU I 1 ZA ŽENSKU MEDRESU;

Potrebna dokumentacija:

Ovjerena fotokopija diplome;

Izvod iz Matične knjige rođenih;

Očitana lična karta;

CV obrazac.

Konkurs će biti otvoren 8 dana od dana njegovog objavljivanja.

Prijave na Konkurs podnositi lično u sjedištu Mešihata IZ Sandžaka, ul. Sutjeska br. 2, svakog radnog dana od 10 do 14č ili putem e-mail-a.

U Novom Pazaru 24.06.2024. godine

Predsjednik UO Sinan-begove medrese

Bajazid Nicević

slični članci