Prof. Kemal-ef. Hasanović imenovan na mjesto direktora Sinan-begove medrese u Novom Pazaru.

by Mešihat

Kemal Hasanović je obrazovan i angažovan profesionalac u oblasti islamskog obrazovanja i duhovnosti. Rođen je 13. februara 1981., godine u Novom Pazaru, gde je proveo veći dio svog života.

Stekao je diplomu na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici dok je magistrirao na Fakultetu islamskih nauka u Beogradu.

Tokom svoje karijere, prof. Kemal je obavljao različite uloge u islamskom obrazovanju i duhovnosti.

Od 2003. godine, radio je kao vjeroučitelj u OŠ “Jošanica” Lukare, OŠ “Đura Jakšić” Trnava i OŠ “Vuk Karadžić” u Novom Pazaru. U školskoj 2012/13. godini, bio je vaspitač u medresi “Gazi Isa-beg”. Od 2019. godine, angažovan je kao koordinator za Vjeronauku pri Mešihatu Islamske zajednice Sandžaka. U školskoj 2022/23. obavljao je funkciju pomoćnika direktora u OŠ “Vuk Karadžić”.

Pored svoje angažovanosti u obrazovanju, prof. Kemal je takođe aktivan u organizaciji različitih projekata i seminara. Organizovao je projekte poput “Kultura monoteističkih religija u okviru predmeta Islamska vjeronauka” i “Prepoznajem tradiciju u svom okruženju”. Takođe je bio organizator seminara poput “Nastavnička profesija za 21. vek” i “Didaktika časa sa upotrebom IKT-a”. Učestvovao je na okruglim stolovima i prisustvovao stručnim seminarima i obukama.

Kemal Hasanović predstavlja posvećenog profesionalca koji svojim radom i angažmanom doprinosi unapređenju islamskog obrazovanja i duhovnosti u Sandžaku. Njegova stručnost, predanost i ljubav prema poslu čine ga inspirativnom ličnošću i uzorom mladima.

U svom dosadašnjem radu pokazao je veliku sposobnost u organizacionom smislu i kao produkt rezultata koje ima na tom polju jeste povjerenje i emanet koji mu je povjeren od strane Mešihata IZ Sandžaka.

Rukovođenje ovom odgojno-obrazovnom ustanovom Mešihata IZ Sandžaka preuzeo je od prof. Hariza Holića koji je u protekle četiri godine bio na njenom čelu.

Rukovodstvo Mešihata IZ Sandžaka zahvaljuje bivšem upravniku na dosadašnjem vođenju ove ustanove i postignutim rezultatima, a novom upravniku, želi sreću u budućem radu uz uvjerenje da će opravdati povjereni mu emanet i ukazano povjerenje.

slični članci