Održana učenička tribina u ženskoj, Sinan-begovoj medresi

by Mešihat

U srijedu, 24. januara 2024. godine, u prostorijama ženske “Sinan-beg” medrese, tribinu pod nazivom “Sabur”, održale su učenice treće godine, Sumeja Fijuljanin, Aiša Fehratović i Ilda Škrijelj. Tema tribine bila je ,,Sabur”.

Tribina je započeta učenjem Kur'ana i salavatima, a u daljem toku iste, učenice su govorile o koristi i nagradi strpljenja navodeći primjere iz života Poslanika, sallallahu alejhi ve sellema., i ashaba. Citirale su učenjake koji su govorili o saburu, te navele hadise u kojima Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, opisuje sabur kao posebno svojstvo za koje Allah, dželle šanuhu., posebno nagrađuje. Prisutnima se obratila i prof. Enisa Jejna a hatme dovu za Palestinu proučila je učenica druge godine Sajma Redžović.

Kraj ove tribine uljepšan je učenjem ilahija od strane učenica treće i druge godine.

slični članci